Logofargelavoppløsning                     E-post: leder@frhil.no  oppdatert 26.03.2014

Romerikstreffen 22.-23. mars.

Teppecurling

Damer åpen:   5. plass Fredrikstad hil1

Herrer kl. 3:    3. plass Fredrikstad hil 2

Herrer åpen:   9. plass Fredrikstad hil 4


oppdatert 14.03.2014

NM Boccia lag som ble avviklet i Moss   8.-9. mars ga en 8. plass som beste uttelling for Fredrikstad Handicapidrettslag. Den gikk til   FRHIL1som deltok i klasse 3.

Årets Kongepokal ble vunnet av Moss Handicapidrettslag.